ONZE IDENTITEIT

Wie zijn we ?


Acolisa is een Belgische vzw, die voldoet aan de Belgische wetten en een plaatselijke afdeling in Kinshasa (RDC) heeft.


Ze is opgericht door Congolesen en Belgen met een “hart” voor Congo  (een Waalse, een Vlaming en 4 Congolesen).


Acolisa is a non-profit organization registered in Belgium and in Kinshasa (Republic Democratic of Congo)


Juni 2003:


Op een spaghettiavond van tennisclub Savio kwam een vriend mij vragen : "Léonie, zouden we niets voor Congo kunnen doen? "

Hij had daags voordien een reportage over Congo gezien.Voordat we op vakantie vertrokken gaf en juffrouw van de school van mijn kinderen een "enveloppe" 'In Congo kun je er iets nuttig mee doen' zei ze.


Na deze hartverwarmende verhalen, volgden aantal vragen :

- de mensen hinder helpen, ja zeker. Maar hoe?

- wie heeft het meeste hulp nodig?

- ... Een Chinees spreekwoord zegt : 'Als je een vis krijgt, heb je voor een dag eten,

                                              Als je leert vissen, heb je eten voor de rest van je leven!'


LEREN, lezen, schrijven, tellen met andere woorden 'ko yekolisa' (lingala) de basis waarop iedereen recht heeft.


            "Maar als één kind niet naar school gaat, zal een heel volk zich niet ontwikkelen"   Sjeik Anta Diop

                                                      Wereldtopconferentie over Onderwijs voor Allen (Jomtien , Thailand 1990)
Streefdoel van de vereniging


Ons initiatief heeft als doel dat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan.


De vzw ‘ACOLISA’ wil hulp bieden aan ontwikkelingslanden en zijn bevolking.

- Dit stemt overeen met het kosmopolitische karakter van de vzw en richt zich tot alle volkeren. Het is een universele roeping.

- De vzw ‘ACOLISA’ prijst een culturele symbiose tussen volkeren aan en in die zin kan iedere “wereldburger” lid worden van de vereniging, met aanvaarding evenwel van de statuten van de vzw.

Waarom richt de vzw zich nu op ontwikkelingslanden of op volkeren die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten?

- Het antwoord is duidelijk: deze landen hebben een grote behoefte aan bijstand!

- Het voorbeeld van R D Congo is hier duidelijk. Het land bevindt zich al heel wat jaren in een politieke instabiliteit die de bevolking in een onbeschrijflijke ellende stort.


Alle sectoren van het leven worden bijna verlamd. In dit uitgebreide land (80 keer zo groot als België) kan niet alles van de staat verwacht worden. De zin voor ‘initiatief nemen’ moet absoluut gecultiveerd worden.

De staat is eerst en vooral de bevolking. De convergerende wil om bij te dragen tot de natie is zeer belangrijk. Wij sporen elke burger aan tot het algemeen welzijn bij te dragen (zowel op nationaal vlak als tussen de gemeenschappen).

De slogan is: “als iedereen voor zijn deur schoonmaakt, zullen wij een land krijgen waar het goed is om leven”. Om dit doel te verwezenlijken is de opvoeding van jongeren in de scholen zo belangrijk. Niet alleen wetenschappen en algemene kennis zijn belangrijk, ook het bijbrengen van etnische waarden moeten in dit onderwijs hun plaats krijgen.


De vzw ‘ACOLISA’ streeft dit sinds 2004 in Kinshasa na via de sponsoring van kinderen. Door de economische crisis bevindt het merendeel van de Congolese ouders zich in de onmogelijkheid hun kinderen onderwijs te verschaffen. Vandaar deze onderwijsbijstand om zo de heropstanding van het land mogelijk te maken.

                               Elias K.


.