SCHOOL ACOLISA

      

Historisch overzicht

Vroeger                                                                                                             Nu

" Samen met jullie kunnen we aan kinderen van Congo een fundamentele en onontbeerlijke basiseducatie geven."                                    

Vanaf september 2006 biedt school ACOLISA gratis onderwijs aan kansloze kinderen.  Ons doel : voor elk nieuw schooljaar is 15 kinderen hun eerstestapjes op school laten maken.


1,2,4...6 : in 2012 zullen we een hele lagere school ingericht hebben.


Etymologisch komt de naam ACOLISA van het werkwoord ‘ko yekolisa’ wat in één van de Congolese dialecten ‘opvoeden, onderwijzen’ betekent.


Ligging : Op een heuvel achter de universiteit van Kinshasa (UNIKIN):

-->  De ouders van onze leerlingen willen ook, op hun manier, dit project steunen. Ze zorgen voor het onderhoud van de grond (50m op 50m


     
Wat kunnen jullie van onze school Acolisa onthouden?Onze leerlingen hebben 'een wil' en samen met de juffrouw, de leesouders, de logistieke en andere begeleiders zullen ze hun hoofd en vooral hun hart gebruiken : 


 om 'respect' te hebben voor elk kind en zijn geloofsovertuiging.

om kinderen te leren 'studeren'

en kinderen 'de natuur te leren eerbiedigen'!


GRATIS onderwijs betenkt niet de afwezigheid van verantwoordelijkheid van de ouders, zeker niet op het educatieve vlak.

Ook willen we het niveau hoog houden zoals in de beste scholen van Kinshasa.


                                                                                                                                      ONZE TOEKOMSTPLANNENDoor een groeiend aantal van de klassen, lokalen die weinig functioneel zijn, een minder comfortabele huur en andere elementen, hebben we volgende beslissing genomen:

Acolisa heeft zich, mede dankzij de steun van OXFAM Haacht, een bouwterrein aangeschaft voor de bouw van een nieuw schoolcomplex.

De bouwgrond ligt op 100 m van de huidige school in Cogelos.


De studie van dit ambitieuse project is erg vooruitgegaan en zal zich nog verder zetten.

De bouwplannen


   'Een baksteen voor Acolisa'


Met onze campagne ‘Een baksteen voor Acolisa’ zouden we duizenden bakstenen willen verzamelen om een meer functionneel schoolgebouw op onze terrain te kunnen zetten.                                                                                                                                                                              In Cogelos, zijn er op dit ogenblik, 1083 kinderen die geen andere keuze hebben dan thuis te blijven.


Indien u uw “steentje” wil bijdragen voor dit project zal de vzw Acolisa u hiervoor een fiscaal attest bezorgen voor elk bedrag hoger dan of gelijk aan 40 €.   

2015: Afwerking van 1 kamer v/d nieuwbouw voor het huisvesten v/d kleuterklas

     

Mei - Juli 2017


vzw Acolisa heeft concrete bouwplannen op korte termijn kunnen afwerken dankzij 8 peters/meters.

Met de gift van 11-11-11 heeft vzw Acolisa enkelen ramen (+ anti-vol) kunnen plaatsten.

JUNI 2018: Gebruik van de toegekende subsidie provincie Vlaams Brabant  aan Acolisa vzw voor het bouwen van een waterreservoir

Werken regenput school Acolisa (Cogelos, Kinshasa, DRC)

Na de afweking van het dak aan de school in 2017 werd er voorrang aan de opmaak van de regenput gegeven omdat het neerslagwater van het nieuwe dak (100m2) afstroomde en op die manier erosie in gang zette in de omgeving van de nieuwbouw.

In juni 2018 werden de eerste stenen voor de regenput gemaakt en werd de put voor het reservoir uitgegraven.

In augustus werden de dakgoten geplaatst & aangesloten op de regenput, zo werden de werken beëindigd voor het begin van het regenseizoen. 


Verslag: Wim Raeymaekers